Update Comedor Infantil augustus 2021

Beste vrienden van Comedor Infantil,

Naar aanleiding van recent opgenomen contact met het bestuur van Comedor Infantil in Cochabamba, hierbij een korte update van de situatie aldaar.

 • Comedor en Creciendo Juntos zijn door Corona, nog steeds gesloten. De gewone scholen daar houden hun lessen online (schooljaar loopt van februari tot november).
  Dat betekent dus dat er momenteel geen maaltijden geboden worden, ook niet voor de kinderen van de opvang voor brandwonden…
 • Het bestuur is nog steeds actief en houdt regelmatig contact met haar leden, door middel van Zoom en Whatsapp.
 • Ze zijn van plan om beide projecten (Comedor en Creciendo Juntos) te herstarten, zodra de situatie het mogelijk maakt.
  De vaccinatiegraad in Bolivia als ontwikkelingsland is nog steeds heel laag.
 • Bij Creciendo Juntos zullen de locatie en de leiding anders zijn: de ruimte waar ze huisden is door de familie van de eigenares opgeëist;
  de leiding zal niet meer in handen van Toto zijn, hij is om persoonlijke redenen vertrokken (hij moest ergens anders inkomen zien te genereren).
 • In het oude kerkgebouw waar de kleine kinderen de maaltijd en schoolondersteuning genieten, wil het bestuur, op korte termijn, een vierde van de ruimte voorzien van internet en gebruiksklaar maken voor Creciendo Juntos en, onder leiding van iemand anders, de online scholing van de jongeren ondersteunen.
 • De maaltijdverstrekking aan de kleinere kinderen zal wat later komen.
 • Intussen blijft de rekening van Comedor in Nederland groeien, dat betekent dat we over een mooi bedrag kunnen beschikken als de activiteiten daar hervat worden…

Ons rest niets anders dan alle ontwikkelingen goed te volgen en het contact met het bestuur levend te houden…

Met vriendelijke groet,

Carmen Bleumer
Voorzitter Comedor Infantil