Wie zijn wij

Op 15 mei 1995 is de stichting Comedor Infantil in Nederland tot stand gekomen.
De stichting is opgericht met als doel het ondersteunen van:

  • De instandhouding van een eetgelegenheid voor straatkinderen te Cochabamba, Bolivia;
  • Andere te ontwikkelen activiteiten ten behoeve van deze kinderen, met name op onderwijskundig gebied;
  • Al hetgeen dat rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Ons doel:
Kinderen een maaltijd verstrekken en in staat te stellen naar school te gaan en een opleiding af te ronden.

Ons motto:
Kinderen de kans geven op eigen benen te staan

Ons toverwoord:
Continuïteit!

Bestuur

Carmen Bleumer, voorzitter
Priscilla Teitsma, secretaris
Jaime López, penningmeester
Annuska López, extra lid

  Klik hier voor ons beleidsplan