Word donateur

Alle donaties zijn welkom, hoe klein dan ook; Comedor Infantil hanteert geen minimum. Opbrengsten van acties, verjaardagen, jubilea etc. zijn zeer welkom. Donateurs ontvangen ieder jaar in februari een nieuwsbrief met daarin een overzicht van:

  • de gedoneerde gelden
  • de naar Comedor Infantil in Cochabamba (Bolivia) overgemaakte bedragen.
  • de bankreserve: Comedor houdt een reserve aan om het project in ieder geval voor twee jaar te kunnen garanderen; dit i.v.m. de kinderen die een opleiding volgen.

In Nederland heeft Stichting Comedor Infantil geen kosten. Uitgaven voor drukwerk, telefoon, website etc. worden door vrijwilligers gedragen.

Wilt u een donatie doen:
Maak het bedrag over op SNS-Bank rekening 95 60 98 649 (IBAN NL19 SNSB 0956 0986 49) t.n.v. Comedor Infantil te Zwolle .
Vermeld op de overschrijving  uw naam en adres en eventueel de herkomst van de donatie (bijv. actie, jubileum…)

Jaarlijks ontvangen donateurs een nieuwsbrief, die tevens dient als bewijs van donatie.

Periodieke giften

Wist u dat voor periodieke giften geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag geldt? Ook hoeft u hier niet meer voor naar de notaris. Voorwaarde is wel dat het een periodieke gift moet zijn voor een periode van ten minste 5 jaar.
U kunt meer lezen over deze mogelijkheid in onze extra nieuwsbrief.