Creciendo Juntos 13 jaar!

13 jaarBegonnen met jongeren afkomstig uit 15 gezinnen, bereikt dit project nu 45 gezinnen, waar de 60 deelnemende jongeren thuishoren. Reden genoeg om een groot feest te organiseren: Afgelopen kwartaal werd het feest gehouden op een zaterdag, het gebouw van Creciendo Juntos puilde uit!! Jongeren, ouders en verzorgers én vrijwilligers waren van de partij. Er zijn speeches geweest, persoonlijke verhalen, lekkere hapjes, zang en dans…

Men heeft stilgestaan bij het begin van het project en kijkt met verwondering naar alles wat tot nu toe bereikt is… Hieronder een stukje uit onze nieuwsbrief van 2004 waarin de start van Creciendo Juntos (deelproject van Comedor Infantil) bekend gemaakt werd:

‘Met gepaste trots mogen we meedelen dat het deelproject van de kinderen die de 12 jaar gepasseerd zijn heel goed verloopt. Er is een leraar speciaal aangesteld om deze kinderen te begeleiden. Naast hun gewone studie van de middelbare school, volgen deze kinderen aan de hand van een aangepast rooster en volgens keuze, lessen in typen, computeren, naaien, houtbewerking, metaalbewerking, elektriciteit, en zelfs koken. Deze lessen vinden plaats bij Boliviaanse instituten en bedrijven (met volledige of deelbeurzen), of worden verzorgd in een geïmproviseerde ruimte van de kerk, door vrijwillige professionals. De bedoeling is dat als de kinderen klaar zijn met de middelbare school, doorgaan in een van deze richtingen totdat ze een beroepsdiploma hebben behaald’.

Naast alle lessen en opleidingen die Creciendo Juntos nog steeds mogelijk maakt, is dit project in zijn nieuwe onderkomen, een thuis geworden voor jongeren, een plek waar ze met hun verhalen en problemen kunnen komen, een plek waar thema’s behandeld worden die met het volwassen worden van jongeren te maken hebben…. en natuurlijk ook leuke activiteiten georganiseerd worden!!!

Dat wij als stichting door de giften van onze donateurs dit project mogelijk kunnen maken, vervult ons met trots. Hieronder wat onze voorzitster Carmen Bleumer, bij het begin van Creciendo Juntos vertelde, en nog steeds geldt:

‘Investeren in een gebouw is meetbaar en waarneembaar; investeren in mensen niet. Daar heb je geloof voor nodig. Je moet geloven dat door je hulp deze kinderen zo ver komen dat ze op eigen benen leren staan zodat ze later de mogelijkheid hebben om zelf beslissingen in het leven te nemen’.

Bekijk de foto’s van Creciendo Juntos 13 jaar